fbpx

TEXTOS LEGALS

Avís Legal

La present web ha sigut creada per Titanic The Exhibition amb caràcter informatiu i per a la utilització gratuïta i personal pels seus usuaris. L'accés i la utilització dels continguts de la Web són responsabilitat exclusiva i única de l'usuari i impliquen el seu coneixement i acceptació dels termes següents:

1. Titularidad
www.titanic.es és un domini en Internet de titularitat de Musealia Exhibitions & Museums S.L., amb adreça al Paseo de los Fueros 1, 1-H, 20005 Sant Sebastià, Guipúscoa. CIF B- 17618745.

2. Limitacions d'ús
Les persones usuàries que accedisquen a esta Web estan autoritzades per a visualitzar-ne tota la informació i continguts així com per a efectuar la seua descàrrega o "download". Titanic The Exhibition es reserva el dret de prohibir o impedir l'accés a qualsevol usuari que introduïsca en la Web qualsevol tipus de contingut contrari a les normes legals o a la moral i cooperarà amb les autoritats en la identificació de les persones responsables que introduïsquen en la Web continguts que puguen suposar una violació de la llei.

3. Propietat intel·lectual
Titanic The Exhibition té llicència d'ús per a reproduir i comunicar públicament els textos i elements gràfics que apareixen en esta Web. L'usuari coneix que els referits continguts es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual que, si escau, corresponen a Titanic The Exhibition i dels quals n’ostenten la condició d'autors o hereus, d'acord amb la legislació vigent en l'àmbit de la propietat intel·lectual, en particular el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. La comunicació pública dels continguts a través de la Web no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, dels corresponents drets de propietat intel·lectual. La infracció dels drets de propietat intel·lectual per l'usuari es troba subjecta a l'exigència de la corresponent responsabilitat legal per qualsevol ús, fora dels permesos, que supose la violació de tals drets.

4. Responsabilitat
Titanic The Exhibition únicament serà responsable de la informació continguda en esta Web que haja sigut generada per la pròpia exposició. Titanic The Exhibition no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums o altres ferramentes de participació que pogueren desenrotllar-se. Així mateix, Titanic The Exhibition no assumix cap responsabilitat per les informacions contingudes en altres Webs no gestionades directament per Titanic The Exhibition a les que esta Web puga remetre per mitjà d'enllaços hipertextuals (links). Titanic The Exhibition no respondrà dels danys i perjuís que poguera ocasionar l'existència de virus o altres elements que pogueren causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'este Lloc Web o de Llocs Web de tercers. Així mateix, Titanic The Exhibition no respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produïsca en el sistema com a conseqüència d'un mal funcionament de la xarxa o dels servidors connectats a la mateixa.

5. Modificacions
Titanic The Exhibition es reserva el dret de modificar, de forma unilateral i sense avís previ, la prestació, configuració i contingut de la pàgina Web, de forma total o parcial, així com les condicions d'ús de la mateixa i l'accés als servicis prestats.

6. Ús de les dades de contacte d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal
En compliment amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades per vosté passaran a formar part d'una base de dades creada per Titanic The Exhibition amb la finalitat exclusiva de poder dirigir a la seua atenció enviaments d'informació sobre les activitats organitzades per la mostra. Vosté tindrà dret, en qualsevol moment, d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició respecte al tractament de les seues dades. En eixe cas, pot manar una comunicació a info@musealia.net o per correu postal adjuntant còpia d'identificació vàlida a: Musealia Exhibitions & Museums S.L., Paseo de los Fueros 1, 1-H, 20005. Sant Sebastià. Espanya.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent
Les presents advertències legals es regixen per la legislació espanyola. Tots els conflictes que pogueren derivar-se de la seua interpretació, aplicació i compliment se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Madrid (Espanya), renunciant expressament les parts a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls.

8. Condicions d'ús dels continguts de l'àrea de premsa
L'accés i ús dels continguts que alberga la secció web de premsa implica el coneixement i acceptació de les següents condicions per l'usuari.
-L'ús de la informació continguda en esta secció està destinat a periodistes i professionals dels Mitjans de comunicació per a la seua difusió en relació amb l'activitat de Titanic The Exhibition.
-Les persones usuàries que accedisquen a esta secció de la web estan autoritzades per a visualitzar-ne els continguts (textos i elements gràfics), reproduir-los i comunicar-los públicament, sempre que la finalitat siga la d'informar sobre Titanic The Exhibition en premsa i mitjans de comunicació.
-Així mateix, la totalitat de les imatges contingudes en esta web han d'anar acompanyades, en el cas de comunicació pública, del copyright següent: ©Claes-Göran Wetterholm Archive.
-Titanic The Exhibition té llicència d'ús per a reproduir i comunicar públicament els elements gràfics i audiovisuals que apareixen en esta pàgina web. La publicació dels continguts no implica la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, dels corresponents drets de propietat intel·lectual per part dels seus titulars.
-L'usuari coneix que els continguts i servicis oferits a través de la present pàgina web es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual que, si escau, corresponen a Titanic The Exhibition.