fbpx

TEXTOS LEGALS

Política de privacitat

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Musealia Exhibitions & Museums S.L. li informa que les dades de caràcter personal facilitades en el present formulari seran tractades amb estricta confidencialitat i s'incorporaran en un fitxer de dades de caràcter personal a fi de poder donar tràmit a la sol·licitud d'informació, o participació en programes, concursos, etc., enviant aquella documentació necessària, o un altre tipus de documentació que poguera interessar als efectes de la relació establida, ja siga durant el tràmit de la dita sol·licitud com a la finalització de la mateixa.

Així mateix li comuniquem que Musealia Exhibitions & Museums S.L. ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la normativa que la desenrotlla. I es compromet a complir amb l'obligació de secret respecte de les dades incloses en el fitxer. Igualment, li informem de la seua facultat, en qualsevol moment, d'accedir a la informació relativa a la seua persona per a la seua consulta, rectificació, cancel·lació o per a oposar-se a qualsevol altre possible ús d'ella excepte, si escau, les dades necessàries per a atendre’l.

Li agrairem que per a qüestions relacionades amb l'exercici dels seus drets o per a qualsevol altra informació o aclariment respecte d'això, es dirigisca a: Musealia Exhibitions & Museums S.L., sítia en Paseo de los Fueros, 1, 1-H, 20005 Sant Sebastià (Guipúscoa) o a l'adreça de correu electrònic: info@musealia.net